Obres portuàries

Assegurem la seguretat de les vostres instal·lacions submergides ( blocs, cadenes mestres, cordes i baules ) amb una regular vigilància.

– Neteja , substitució o refecció de la  totalitat o d’una part

– Proveïment de material.

– Desencallament de restes : naus, cotxes, contenidors.

-Col·locació de bitons i defensa de moll.

-Topografia de dic.

Confecció d’amarres empalmats amb corda MSB .