Ecoabalisament de platja

S’han acabat els abalisaments anàrquics de neumàtics farcits
de formigó amb cadenes que s’acaben segant i trencant en el fons marí.
Ara és obligatori protegir el fons marí, especialment els llits d’algues marines, posidònia, veritables “pulmons” de la Mediterrània.

– Els nostres ancoratges s’adapten a diferents ambients (roca, sorra, posidònies) i estan equipats d’un dispositiu antivandàlic sense cap impacte sobre el fons marí.

– Les formes, dimensions i espais de separació de les boies respecten el decret : Arrêté du 27 Mars 1991 per tal de premunir tot risc d’accident entre un banyista i una embarcació.

– Visualment son agradables i equilibrats ja que prenen en compte les corbes de la riba.

– Assegurem el proveïment del material necessari fins i tot un pantalà flotant per poder banyar-te al mar
Marine Floor.

– Assegurem la manipulació i emmagatzematge de la totalitat del material en els nostres locals .