Ponton modular

En la resolució de problemes, per a la temporada d’estiu o definitivament, organitzem els vostres espais gràcies al concepte de pont modular “ Marine Floor “.

-Muntatge de cub 50X50X40cm a través de bola de fixació.

-Flotabilitat de 88 litres per cub.

-Fabricació dels ancoratges, sigui quin sigui el substrat que es troba.

-Possibilitat d’empeltar elements complementaris, com ara anell d’amarratge, escala d’acer inoxidable, defensa a mitja lluna …