Travaux Subaquatiques Roussillon

Amb seu a Cotlliure la nostra empresa es situa en el litoral nord Català, de manera transfronterer.

En una àrea d’interès major en quant a la biodiversitat, ja que dins el marc de NATURA 2000, s’hi troben més de 4500 ha d’espais protegits i també la més antiga Reserva Marina de França: Réserve Marine de Cerbère – Banyuls

Certificat de qualitat: QUALIANOR

  • En conformitat amb la disposició del 29 de setembre del 2017, tenim aprovada per part de l’organisme QUALIANOR, la nostra certificació n° 112HY per obres hiperbàriques .
  • Els nostres procediments de busseig respecten les obligacions de protecció dels treballadors, segons el Decret del 11 de Gener del 2011.
  • La certificació dels nostres vaixells i tripulacions compleix amb el Decret del 30 d’agost de 1984, pel qual es genera el pagament de contribucions socials a ENIM
  • Seguim escrupolosament les recomanacions de l’Agència de les àrees marines per tal de respectar el medi ambient.
  • La nostra proximitat ens permet d’intervenir eficaçment en cas d’incident o tempesta .
  • El nostre passat familiar, ens proporciona un gran coneixement del fons marí i particularitats meteorològiques del sector.