Marcatge ecòlogic de llac

La nostra feina és materialitzar un perímetre de seguretat a mesura que ens apropem presa i la torre retenció

Les limitacions són molt nombroses aquí: les boies a la deriva, el marge superior a 15metres, baixa temperatura de l’aigua, de difícil accés.

Tant en muntanya com a mar son prohibits els abalisaments anàrquics amb neumàtics omplerts de formigó.
Per fondejar les boies, la policia de l’aigua prohibeix l’ús de pneumàtics plens de formigó. aigua.

– Accedim fàcilment als marges amb els nostres vehicles de terreny

– Instal·lem un abalisament adaptat a les variacions de l’altura de les aigües segons la temporada.

-.Utilitzem les roques del medi per ancorar les boies.

– Fem demolicions dels vostres neumàtics omplerts de formigó.