Obres més importants

Per a obres més importants, intervenim com a suport a les empreses de construcció.

-Assistència als treballs de reforç i encofrats.

-Recerca d’elements residuals, inherents a les obres.

-Inspecció, fotos, vídeos.